Pensjonistforeninger

Navn

Kontaktpersoner/

Adresser

Telefon/E-post

Bodø Pensjonistforening

Hans Hansen

Thalleveien 11,

8026 Bodø

75514690/

95221959

hans.hansen@fastlinje.no

Centrum Pensjonistforening

Turid H. Holm

Jentoftsletta 11,

8011 Bodø

97100903

gut-hol@online.no

Innstranda Pensjonistforening

Astrid Nymo

Ole Rølvaags vei 1,

8021 Bodø

95945265

hanymo@live.no

Landbrukspensjonistene

Birger Volden,

Tranebærveien 21,

8026 Bodø

75514541/

90880781

bivolden@online.no

Forsvarets Seniorforbund

Per Hetty

Pb. 508, 8001 Bodø

95288190

post@forsvaretspensjonist.no

LOP Salten

Brynhild Geiring

8012 Skjerstad

75539368/

90170180

bgeiring@hotmail.com

Misvær og Omegn

Pensjonistforening

Einar Brodersen

8100 Misvær

75538228

einj@online.no

Politiets

Pensjonistforening

Christian Munkvik

Vestre Grønåsen 6h,

8074 Bodø

92290594

chrmun@online.no

Saltstraumen

Pensjonistforening

Odd Kristiansen, Seivåg

8056 Saltstraumen

75587018

Ingen mailadresse

SAS Pensjonistforening

Unni Dundas Jensen

Lillegjerdåsen 20,

8023 Bodø

99013988
unndjens@start.no

Sykehuspensjonistene

Torgunn Rånes

Kongens gate 41,

8006 Bodø

75520109/

91806808

Ingen mailadresse

Telepensjonistene

Gerd B. Kristiansen

Tjeldberget 11,

8012 Bodø

75581168/

41695790

gbkriste@online.no

Tverlandet Pensjonistforening

Oddbjørn Hansen

Vågan, 8050 Tverlandet

75530548

oddbjha@online.no

Vegvesenets

Pensjonistforening

Arne Løvmo

Holtan 70, 8014 Bodø

90692483
ivlaevmo@online.no

 


Seniorlærerne

Steinar Heggelund

Alstadveien 32,

8079 Bodø

95760838

steheg2@online.no

Gilde

Pensjonistforening

Aksel Nilsen

Nymoveien 1,

8200 Fauske

75643477/

97032987

aks.norn@online.no

Norges Banks Pensjonister

Ole Martin Torbergsen

Gammelveien 16,

8030 Bodø

75514281/

41565618
Ingen mailadresse

Nordsia

Pensjonistforening

Leif Storvik

Myklebostad,

8016 Bodø

90897331

Postens Pensjonistforening

Robert Fagermo

Lagårdshøgda 6,

8012 Bodø

75581058/

97047160

robfage@online.no