Frivilligsentralen i Bodø


Leder for frivilligsentralen Gjertrud Didriksen
(Foto: Synøve H. Vollan)

Frivilligsentralen
finner du i 1 etg, i nybygget.
Åpningstider er hverdager kl 0800-1500.

Frivilligsentralen Bodø ble opprettet i 1991 og får driftsstøtte fra Bodø
kommune i tillegg til statlig støtte. Fokus er frivillighet som en ressurs og
et supplement til offentlige tilbud.

Rekruttering og kursing av frivillige som knyttes opp mot oppgaver som
brukere av sentralen melder inn.
Selvhjelps- og støttegrupper der man i samvær med andre jobber med
egen problematikk, med formål at den enkelte skal få det bedre.
Støttetiltak rettet mot barn og unge.
Arrangementer for å knytte nettverk og fellesskap.

Kontaktinformasjon:

Frivilligsentralen
rivbodo@online.no
755 28 577, mobil 992 58 611