Det nye prosjektet:

GENERASJONSSENTER - FRAMTIDENS KULTURSENTER FOR ELDRE

 

Prosjektet GENERASJONSSENTER - FRAMTIDENS KULTURSENTER FOR ELDRE. Et utviklingsprosjekt,-  mobilisere til kunnskap, inspirasjon, samfunnsengasjement og god helse hos pensjonister og ungdommer.

Tanker før prosjektet:

Vi tror prosjektet skal kunne vise at økt samhandling mellom generasjonene og økt fokus på kultur og kunnskap, mobiliserer unge pensjonister til å bruke sin kompetanse i samfunnet. Forskere hevder at det å delta i frivillig arbeid kan øke vår opplevelse av lykke og styrke selvfølelsen, særlig gjelder det for eldre og yngre mennesker. Man kan realisere seg selv og lære nye ting gjennom å ha et samfunnsengasjement! For å oppnå dette skal unge eldre trekkes inn i senteret og revitalisere frivillige organisasjoner. Planen er å få etablert konkrete, innovative aktiviteter som er attraktive for begge generasjoner. Det er kulturkontoret i Bodø kommune som eier prosjektet, og Tusenhjemmet Bodø som skal drive det. Prosjektperioden går fra 1. september 2015 til 1. september 2016.


Vi ønsker å oppnå følgende:

 

  1. Å rekruttere flere unge eldre, og etablere nettverk i arbeidet med å mobilisere frivillig sektor og sivilsamfunnet.

  2. Å skape aktivitet og sosialt fellesskap mellom generasjonene, og på denne måten være med på å motvirke ensomhet og passivitet hos eldre og unge.

  3. Å skape felles møteplasser for unge og eldre og få til god samhandling og gode referansepunkter mellom generasjonene.

    Prosjektorganisasjonen skal jobbe på flere områder, bl.a. med Generasjonsting, Generasjonskafe’ og Generasjonsteknologi. Det skal gjennomføres en større spørreundersøkelse, og en landskonferanse. Vi ønsker å finne ut hva pensjonister i alderen 62-75 år mener er viktig for å engasjere seg i samfunnet og bruke sin kompetanse.

    Vi håper at dere bidrar til å gjøre Tusenhjemmet til et kultur- og kunnskapssenter og en kreativ møteplass for pensjonister, og samtidig få økt livskvalitet fra frivillighetsarbeid! Da kan Tusenhjemmet brukes som modell for andre kommuner som ønsker å jobbe med fremtidens kultursentre for eldre.

     

Svar fra forskingen utført under prosjektet:
Link med bedre format kommer til forskningsresulatetet:


Under veis i prosjektet:

Gå og sykle og få et bedre start på uka! Hver mandag frem til 15. oktober starter vi fra Tusenhjemmet.
Meld deg på tlf. 93469990 / 75525966 eller

Generasjonssenter@gmail.com

Sykkel og tur bilde

Generasjonstinget 26.04.

Det første Generasjonstinget i Bodø kommune ble konstituert og åpnet onsdag 26.april 2016. Det ble en vellykket start!

Det ble lagt fram følgende prosjekter som skal jobbes videre med fra høsten 2016 :

- matlagings tradisjoner "Lokale mathistorie",

- prosjekt "Besøksgrupper" ( unge og eldre skal møtes på Tusenhjemmet til baking, verksted og musikkfremføring)

- Fortellergrupper (eldre og unge 1 gang i måned skal ha samtale om: media og kommunikasjon, mat og helse, kunst, konflikter og krig)

- Datakurs: 4 ukers datahjelp kurs

Tittel Generasjonstinget
Bilde genererasjonstinget
Generasjonstinget bilde
Redesign kurs 21.04.
Redesign
Redesign
redesign

Velferdsteknologi foredrag 14.04.
Velferdsteknologi bildeEt fantastisk foredrag om Afghansk historie og kultur  9. mars i regi av "Du store verden!" på Tusenhjemmet Kultur og Kunnskapssenter.

http://www.an.no/debatt/afgansk-pa-tusenhjemmet/o/5-4-274271.

Du store verden

Kurs 2016

· Sjakklubb/Kurs

Vi har gleden å tilby dere sjakk-kurs, hvor instruktør lærer dere helt grunnleggende regler i sjakkspill og dere skal delta i turneringer. Kurs kjøres 1 gang i uka fra 21.januar hver torsdag fra kl.18 -19.30 på Tusenhjemmet, Prinsens gate 124, 1 etasje. Kursavgift 50 kr per gang.

(Møterom: Bliksvær )

Sjakk bilde

Sjakk bilde

· Folkedans kurs

Nybegynnere 1 gang i uka fra 19.januar til 23. februar på tirsdager fra kl.18 -19.30 i kultursal «Lofoten» på Tusenhjemmet. Kurset er gratis. ( Møtested: Kultur Salen Lofoten )

Dansekurs bilde

Dansekurs Bilde

· Gitarkurs

Vil du lære å spille gitar? Vi tilbyr gratis gitarkurs til ungdom og voksne. Vi lærer deg grunnleggende grep og gitarteknikker, og samtidig massevis av sanger. Kurset begynner 20.januar og skal holdes hver onsdag kl 19.00 i, Prinsens gate 124, 1 etasje (Møterom: 2.Egt )

Gitarkurs Bilde

Gitarkurs Bilde

· Sykurs

Her kan du lære å sy enkle plagg og mønster. Lær deg å sy så du får klærne akkurat slik du ønske eller lær å sy klær til en venn, barnebarn eller barn. Kurset er fra 14.01.2016. Hver forelesning tar 3 timer. Pris kr 1000. Påmelding skjer på schtscha@gmail.com og telefon 98108681. Lærer Elena.

( Møterom: Vevstua)

· Generasjonsteknologikurs

Dere skal få opplæring i å bruke nyttige ``apper`` til smarttelefonen, lese bøker og aviser på nett, digitalisere bilder, lage filmer, kommunisere i sosiale media, bruke velferd teknologi og mye mer. Kurset er gratis og skal kjøres 2 ganger i måneden. Kurset er gratis og kjøres to ganger i mnd: 27.01, 10.02, 24.02, 09.03,23.03, 06.04, 20.04 og 04.05. Kl.18.00-20.00. Du finner oss i den nye delen av Tusenhjemmet, Prinsens gate 124, 1. etasjemøterom (Møterom: Bliksvær)

I-Pad Kurs

Starter opp I-Pad Kurs den 11.februar. Det er nå fullt på påmeldingslisten for dette kurset. Administrasjonen tar kontakt med de påmeldte per telefon for å avtale omkring dette. Vi vil sette opp flere kurs ut over året etter ønske. Dette vil komme mer innformasjon om dette på hjemmeside og facebook.

Malekurs

Inger Wieland holder malekurs kurs på Onsdager fra den 10.02.2016. Kurset er gratis. Kurset starter kl 18.00. Du finner oss i den gamle delen av Tusenhemmet, Prinsens gate 124 (Møterom: På verkstes, 1 egt Nybygget)

Påmelding skjer på tel. 93469990 eller på e-mail: generasjonssenter@gmail.com eller generasjon@gmail.com

Dere er velkomne til Prinsens gate 124 - 130,!

Bilde malekurs

 

 

Generasjonsteknologi.

 

Vi skal arrangere kurs med opplæring i å
bruke nyttige apper til smarttelefonen, lese bøker og aviser på nett,
digitalisere bilder, lage filmer, kommunisere i sosiale media, bruke
veldferdsteknologi og mye mer . Dere er velkommen med egen iPAD,  bærbar PC, mobiltelefoner. Kurset er gratis og skal kjøres 2 ganger i måneden.

Påmelding skjer på tel. 93469990/ 75525966 eller på
e-post:generasjonssenter@gmail.com

Datakurs Bilde

 


Generasjonssenter
Tusenhjemmet har samarbeidet med Bodø Ungdomsråd og skoleverket i mange år. En av våre  hovedmålsettinger er å få til generasjonssamarbeid. I dag har vi 2 konkrete samarbeidsprosjekter og det er dialogkafe' og mobil- og datahjelpen
Det ligger en stor samfunnsverdi og selvsagt menneskelig verdi i å få til gode møteplasser for generasjoner. Generasjonene har stor glede og nytte av erfaringsutveksling, og vi ønsker derfor å legge til rette for dette.

Skrivegruppe
Vi ønsker å skape skriveglede gjennom kreativitet, inspirasjon, diskusjon og utfoldelse - og vi har derfor begynt planleggingen av skrivegruppe her på huset. Her blir man en del av et fellesskap med andre skribenter eller skrivelystne personer i alle aldersgrupper. Skriver du eller går du med en liten skribent i magen? Hold utkikk for nærmere dato for oppstart!

Mobil og Datahjelpen
Dette er et tilbud som kom i gang i 2011, som et samarbeid mellom Tusenhjemmet og Bodø Ungdomsråd. Noen fra ungdomsrådet møter en gang i måneden på møterom Bliksvær og tar imot pensjonister som har behov for hjelp til data og mobil.Du Store Verden!
Dette er en programserie som tar for folk og kultur fra ulike land som er representert i Bodø. Det er viktig å tenke på at vi er en del av en vakker og svært interessant verden. Vi ønsker å ha fokus på kultur, natur, historie, næring og det som er særegent med de ulike landene.

Dialogkafé

Dialogkafé på Kultursal Lofoten, Tusenhjemmet er et samarbeid mellom Ressursgruppen og Bodø Ungdomsråd. Det arrangeres 2 ganger hvert år. Symbolsk nok er Vårens kafé i regi av ungdommene og høsten kafé er de eldres ansvar.

Høsten 2016 blir det ny runde med dialogkafé, og du er hjertelig velkommen til å bli med!Reiseklubben i Tusenhjemmet Bodø

 

Hvor i verden vil du reise?


Målsetting:

-Lage miljø for å få inspirasjon til å reise og lære andre kulturer å kjenne

-Finne fellesskap med andre som har samme interesse

-Reise sammen

Innhold:

Møtes 1 gang pr. mnd. i Asbjørnsen og Moe-stua til samtaler og diskusjon om ulike reisemål-destinasjoner. Ta med informasjon og litteratur om de ulike reisemålene og finn fram til interessante fakta. Invitere globetrotter som kan fortelle fra reiser, eller invitere folk som har sin opprinnelse fra de ulike landene.Evaluere reiser og lag til en hyggelig stund med mat, musikk etc. fra de respektive land.

Organiseing:

En kontaktperson som tar ansvar for å bestille rom, lage medlemsliste og være den som kommuniserer med admivistrasjonen i Tusenhjemmet Bodø

Tusenhjemmet Bodø AS

Prinsens gate 130

www.tusenhjemmet.com

telefon 75525966-90772190

Tove.Johanna.Fagertun@bblnett.no


Presentasjon av tidligere sosionomstudent på Tusenhjemmet:

 


Thina Annie Ågnes Bakken, 25 år og sosionomstudent i praksis på Tusenhjemmet. Skal jobbe med en del kultur- og aktivitetsprosjekter i perioden fram til 19.juni.


Etter noen dager i praksis på Tusenhjemmet har jeg fått litt inntrykk av virksomheten.

Tusenhjemmet fremstår for meg som en svært viktig og unik arena for Bodøs befolkning.

Her kan alle komme og delta på ulike kulturelle og sosiale tilbud. Det virker som at Tusenhjemmet har fokus på å fremme brukermedvirkning, med tanke på alle de som bidrar med sine ressurser på frivillig basis for å få huset til å gå rundt. I tillegg er flere av aktivitetene på husetselvstyrt av menneskene som benytter seg av dem. Dette er veldig bra for å styrke og opprettholde folks mestringsfølelse og følelse av at de har noe å bidra med i samfunnet. Det Tusenhjemmet tilbyr finnes det ikke noe tilsvarende av i byen, derfor gjør dere en viktig jobb og fyller et behov i samfunnet.  Jeg har forundret meg over hvordan administrasjonen klarer å organisere driften av denne virksomheten. Med alle de frivillige og mange ulike tilbud og aktiviteter å holde styr på kan jeg tenke meg at det er ganske utfordrende. I tillegg settes det i gang nye prosjekter som må etableres med tanke på rom, kontaktperson og deltakere.

Jeg er imponert over at de ansatte får det til.


Svar fra forskingen utført under prosjektet:

 

Link øverst med online format kommer til forskningsresulatetet: