Verkstedet finner du i 1. etg
i hovedbygget. Rommet er ca 88kvm og har arbeidsstasjoner til 16 personer.


Fasiliteter
- Tavle for undervisning
- Ovn for å brenne porselen
- Verktøy
- Maskiner til bl.a. treskjæring.

Pris:
3000,-

Frivillige medarbeidere, leieboere og Interesseorganisasjoner betaler 50%


For pensjonistforeninger gjelder følgende priser:
Mellom kl. 09.00-15.00 kr. 500,-
Mellom kl. 15.00-23.00 kr. 200,-