Datarommet ligger i 1. etg i nybygget.
Rommet er ca 50kvm og har en lærer PC og tolv elev-PCer.

Rommet brukes hovedsakelig til
undervisning og kurs. Det er Windows 7 på
ti av PCene (inkludert lærer PC), og tre med Windows XP.

Alle PCene er for tiden utstyrt med bildebehandlingsprogrammet Adobe Photoshop Elements 8.

Fasiliteter
- Stormskjerm
- Whiteboard
- Lerret
- Tavle
- Prosjektor
- Flipover

Pris:
3000,-

Det er ingen rabatter på datarommet