A
sbjørnsen og Moe-stua ligger i 2.etg
i hovedbygget og har inngang fra kaféen.

Rommet har et gammelt interiør og et nostalgisk preg, som skal inspirere til fortellinger og erindring.

Rommet egner seg godt til små selskaper og møter.  

Rommet er ca 25kvm og har plass til 18 personer.

Pris:
1
000,-

Frivillige medarbeidere,leieboere og Interesseorganisasjoner betaler 50% 

For pensjonistforeninger gjelder følgende priser:
Mellom kl. 09.00-15.00   kr.400,-
Mellom kl. 15.00-23.00   kr. 200,-