Steinsvær ligger i 2.etg i hovedbygget.
Rommet er ca 11kvm og har plass til 7 personer.

Rommet kan brukes til gruppemøter, samtaler
og mindre møter.


Pris:
750,-
F
rivillige medarbeidere, leieboere og Interesseorganisasjoner betaler 50% 

For pensjonistforeninger gjelder følgende priser:
Mellom kl. 09.00-15.00 kr. 100,-
Mellom kl. 15.00-23.00 kr. 0,-

Fotografert av Atle Jarnæs Lerøy