Fleinvær ligger i 2. etg i hovedbygget. Rommet er ca 25kvm og har plass til 18 personer.

Fasiliteter
- Whiteboard
- Tavle
- Flipover
- Overhead

Bærbar prosjektor kan lånes.


Pris:1500,-

Frivillige medarbeidere, leieboere og Interesseorganisasjoner betaler 50% 

For pensjonistforeninger gjelder følgende priser:
Mellom kl. 09-15 kr. 400,-
Mellom kl. 15-23 kr. 200,-