Kjerringøy ligger i 2. etg i hovedbygget. Rommet er ca 54kvm og har plass til 35-40 personer.

Fasiliteter
- Whiteboard
- Lerret
- Flipover
- Overhead.

Bærbar prosjektor kan lånes.

Pris:
2000,-


F
rivillige medarbeidere, leieboere og interesseorganisasjoner betaler 50% 

For pensjonistforeninger gjelder følgende priser:
Mellom kl. 09.00-15.00 kr. 500,-
Mellom kl. 15.00-23.00 kr. 250,-