Kultursal Lofoten ligger i 2.etg i nybygget, med tilgang fra både heis og trapp. Salen er ca 210kvm med tilhørende garderobe og foajé og har plass til 90-150 personer.

Rommet kan møbleres etter eget ønske.

Fasiliteter
* Prosjektor
* Flipover
* Lerret
* Overhead
* Høyttaleranlegg
* Piano
* Mikrofoner/trådløs mygg
* Radio
* CD-spiller
* Teleslynge og lysanlegg.


Pris:
4500,-


F
rivillige medarbeidere og leieboere
betalerfull pris for kultursalen

Interesseorganisasjoner betaler 50%
For pensjonistforeninger gjelder følgende priser:
Mellom kl. 09.00-15.00 kr. 1000,-
Mellom kl. 15.00-23.00 kr.750,-


Fotografert av Atle Jarnæs Lerøy.