Etableringen av ressursgruppen er en måte å tenke demokratisering av Tusenhjemmet.
Eldre har ressurser og kompetanse, og dette ønsker vi å kanalisere gjennom gruppen.
Vi trenger større fokus på sivilsamfunnet når det gjelder omsorgsoppgaver og frivillighet.

Gruppen består av mennesker som ønsker å engasjere seg i samfunnet, mennesker som
ønsker å gjør en jobb som frivillige medarbeidere i Tusenhjemmet.  Det er 5 menn og 4 kvinner.

Jan Hagenes er kontaktperson og møteleder i gruppen. Det avholdes møter 1 gang pr. måned, og noe oftere ved utgivelse av Tusenhjemposten. Disse er også i redaksjonen til Tusenhjemsposten.

Målsettingen:
- Utvikle Tusenhjemmet i tråd med målsettingen
- Bindeledd mellom publikum og administrasjonen
- Dialogfora for aktuelle problemstillinger
- Redaksjonsarbeid for Tusenhjemmet

Gruppen består i dag av:


- Jan Hagenes, kontakt og møteleder

- Lei Erik Larssen

- Guri Gregersen

- Agnete Tjærandsen

- Ellen Kjellmo

- Gunnar Børstad

- Rune Johnsen

- Inge Kirkesæter

- Ivar Michalsen

- Henry Berntsen

- Tove Johanna Fagertun

 

 

Kontakt oss

ved å klikke på link under:

http://media.wix.com/ugd/c88c48_436f8d5c1d5448a4b0b868ce1e1aa4d1.pdf
Bilde kommer..