Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter har en rekke samarbeidspartnere.

Det er et stort nettverk som ivaretas og følges opp.

Pensjonistforeninger

Nordlandsforskning

Kulturskolen

Frivillighet Norge

Frivillighentssentralen

Nav- Arbeidsformiddling

Bodø Industi

Aktiv i Nordland

Interesseorganisasjoner

Universitetet i Nordland

Pensjonsitrevyen

Bodø Videregående skole

Bodin Videregående skole