Arkiv i Nordland


I forbindelse med Asbjørnsen og Moes stua og vår fortellergruppe har vi et samarbeid
med Arkiv i Nordland.  Det lages lydfiler fra fortellingenen og sendes over til Arkiv i
Nordland til bruk i deres lydarkiv.Om Arkiv i Nordland og IKAN

Arkiv i Nordland (AiN) består av den fylkeskommunale arkivinstitusjonen Arkiv i Nordland med ansvar for fylkeskommunens arkiver, privatarkiver,mottak og formidling av stadnamn. I tillegg betjener AiN en egen organisasjon for arbeidet med de kommunale arkivene (IKAN).

Arkiv i Nordland skal:

· gi råd og rettledning til fylkeskommunens ytre etater/institusjoner i spørsmål om moderne arkivdanning og stå for opplæring i arkivsystemer og arkivrutiner.

· gi råd og rettledning til fylkeskommunens ytre etater/institusjoner i spørsmål som knytter seg til informasjonsteknologi og arkiv.

· arbeide for at eldre fylkeskommunalt arkivmateriale blir oppsporet, ordnet, katalogisert og sikret forsvarlig oppbevaring. Fylkesarkivet skal bidra til å skape så gode fjernarkivforhold som mulig for fylkeskommunens eldre arkivmateriale (depot). AiN kan ta imot og oppbevare eldre personregister og arkiv med personopplysninger.

· drive innsamling, ordning, forvaltning og formidling av privatarkiver.

· mottak, registrering, tolkning, kartfesting og formidling av lokale stedsnavn fra kommunene i Nordland (Stadnamnprosjektet).

· ta på seg ulike oppgaver på prosjektbasis som er eksternt finansiert.

http://www.gulesider.no/firma/arkiv-i-nordland:z0i0x2zb