tlf: 755 25 966

Idèen til denne ”bevegelsen” oppsto i Frankrike i 1972. Lengre levetid og stadig lavere pensjonsalder ga mennesket en 3. alder. Det var behov for å fylle denne 3. alder med noe meningsfylt som gir bedre livskvalitet gjennom læring på eldres egne premisser.

I Norge har vi mange Pensjonistuniversitet, og i Bodø driver Pensjonistuniversitetet stort sett etter samme modell som de øvrige stedene i landet.

Pensjonistuniversitetet i Bodø ble etablert 24. oktober 1996. Det er en ideell og upolitisk organisasjon som har som formål å bidra til et bedre samfunn for eldregenerasjonen.

Dette oppnår vi gjennom:
arrangement av kurs, foredrag, sosiale og kulturelle aktiviteter.

Universitetet i Nordland er en viktig samarbeidspartner. Bodø Kommune støtter oss aktivt og vi har et godt samarbeid med kommunens kulturetat. Pensjonistuniversitetet er opptatt av å gi muligheter for selvutfoldelse og utvikling av eget potensiale. Dette kan gjøre livssituasjonen rikere og mer givende. Uten Tusenhjemmet Aktivitetssenter ville det vært vanskelig å drive vår virksomhet slik vi gjør det i dag. Tusenhjemmet stiller lokaler til disposisjon og bidrar aktivt med annen bistand.

 

Styret for inneværende år:

 

Styret 2017
Ann Rigmor Lauritsen - Formann
Torill Lund - Nestformann
Ragnhild Sørås - Medlem
Jan Otto Woje - Medlem
Inge Kirkesæther - Medlem

Valgkomitè
Beathe Sundfær - (leder)
Meslemmer: Vesla Berg og Tore Grøttland


Vararepresentanter
Inger Lisa Prestegård
Per Anders Vatle
Arthur Mo

Kontortid mandager på Tusenhjemmet, prinsensgt. 130
Sambrukskontoret i resepsjonen, 1. etg.

Kurs

I samarbeid med Tusenhjemmet Bodø AS tilbyr vi datakurs, nettbrettkurs og språkkurs.
Kommende arrangementer 2017