Er du ung eller gammel?
Har du idèer eller mot?
Har du lyst å få til noe?
Ta kontakt med Tusenhjemmet!

Tusenhjemmet har en demokratisk og brukerrettet driftsform. Organiseringen og driften av virksomheten er basert på at frivillige medarbeidere skal ha innflytelse på utformingen og utviklingen av Tusenhjemmet. Medborgerskap er en ideologi som vi er opptatt av og har som prioritet. Vi ønsker å sette søkelyset på menneskenes ressurser og muligheter, og behov for å være delaktiv i samfunnet.

Det er 50 aktive frivillige fordelt på 10 årsverk som har ulike funksjoner på huset. Det er oppgaver knyttet til resepsjonen, butikk, transport, vedlikehold, hagestell, regnskap, data, kultur, håndverk og mange andre oppgaver. Nettverksarbeidet og arbeidet med frivillige er et satsningsområde.

 

Å jobbe som frivillig medarbeider er først og fremst en måte å engasjere seg i samfunnet på. Det er et ønske om å bidra i fellesskapet og være med å ta ansvar. Alle kan være med etter evner, interesser og kapasitet. Det skal ligge læring og trivsel i dette arbeidet.

 


Når det gjelder honoreringssystemet for frivillige i Tusenhjemmet, så har vi tilbud om gratis servering, frivillighetsfester, informasjonsmøter, opplæring og oppfølging av aktiviteter.

Ønsker du å være med i et fellesskap, utvise samfunnsansvar og lære nytt? 
Ta kontakt med oss for oppdrag!

http://www.frivillighetnorge.no/Våre flotte frivillige:

Det arbeides med å oppdatere bilder.