Pensjonistuniversitetet i BodøIdèen til denne ”bevegelsen” oppsto i Frankrike i 1972. Lengre levetid og stadig lavere pensjonsalder ga mennesket en 3. alder. Det var behov for å fylle denne 3. alder med noe meningsfylt som gir bedre livskvalitet gjennom læring på eldres egne premisser.

I Norge har vi mange Pensjonistuniversitet, og i Bodø driver Pensjonistuniversitetet stort sett 

etter samme modell som de øvrige stedene i landet.
Pensjonistuniversitetet i Bodø ble etablert 24. oktober 1996. Det er en ideell og upolitisk organisasjon som har som formål å bidra til et bedre samfunn for eldregenerasjonen.

Dette oppnår vi gjennom: arrangement av kurs, foredrag, sosiale og kulturelle aktiviteter.

Universitetet i Nordland er en viktig samarbeidspartner. Bodø Kommune støtter oss aktivt og vi har et godt samarbeid med kommunens kulturetat. Pensjonistuniversitetet er opptatt av å gi muligheter for selvutfoldelse og utvikling av eget potensiale. Dette kan gjøre livssituasjonen rikere og mer givende. Uten Tusenhjemmet Aktivitetssenter ville det vært vanskelig å drive vår virksomhet slik vi gjør det i dag. Tusenhjemmet stiller lokaler til disposisjon og bidrar aktivt med annen bistand.


Styret for inneværende år:

Styret 2016
Ann Rigmor Lauritsen - Formann
Torill Lund - Nestformann
Ragnhild Sørås - Medlem 
Jan Otto Woje - Medlem
Inge Kirkesæther - Medlem

Valgkomitè
Beathe Sundfær - (leder)
Meslemmer: Vesla Berg og Tore Grøttland


Vararepresentanter
Inger Lisa Prestegård
Per Anders Vatle
Arthur Mo

Kontortid mandager på Tusenhjemmet, prinsensgt. 130
Sambrukskontoret i Resepsjonen, 1. etg.

I Resepsjonen sitter vi over 60 år, å en kopp kaffe kan tas sammen i kafeen.   

Kan du litt data?
Det er bare å prøve seg fram, klar du kan!


Du kan finne informasjon på disse hjemmesiden og internett sider:

Hjemmeside og informasjon om Bodø by:

Den nye møteplassen :

 

 

 

KursI samarbeid med Tusenhjemmet Bodø AS tilbyr vi datakurs, 

nettbrettkurs og språkkurs.


Kontakt administrasjonen på Tusenhjemmet Kultur og

Kunnskapssenter eller leder for Pensjonistuniversitetet for 

mer informasjon og påmelding.


 


 


 


 


Velkommen til et sosialt møtested, foredrag, aktivitet og kurs.Ta kontakt for å bli med.
Eller for spørsmål.


*)Torill Lund, tlf. 906 65 423 epostadr: lun4@online.no
*)Ragnhild Sørås, tlf. 480 33 502   epostadr:  ra-soera@online.no *)Inger-Lisa Prestegård tlf. 915 75 805 epostadr: ingerlp5@online.no
*)Ann- Rigmor Lauritsen. epostadr: ann-r@online.no