Dialogkafè vår 2015

Kultursal Lofoten i TUSENHJEMMET – Bodø.

 

Vårens dialogkafe’ 2015  28. april kl. 18.00-20.15 i regi av Bodø Ungdomsråd.

Det arrangeres dialogkafe i kultursal Lofoten, 2 ganger per år. Dette er en del av det generasjonssamarbeidet som Tusenhjemmet har fokus på. Symbolsk nok er Vårens kafe’ i regi av ungdommene og høsten kafe’ er de eldres ansvar.

Til stede var:

24 personer som representerte Bodø Ungdomsråd, ressursgruppen og ansatte i Tusenhjemmet, AUF, Arbeiderpartiet m/ Ida Pinnerød, Anne Mari Haugen, ungdomspartiet av Venstre, Venstre med Terje Cruickshank og Ida Johnsen, Krf med Anne Nordli, pensjonistforeninger og pensjonistuniversitetet.

 

Kveldens tema:

FRIVILLIGHET – FRIVILLIG SEKTOR

Program:

- Velkommen Fillip Andre Digre og Victoria Tobiassen

- Dialog og samtaler ved bordene

- Servering

- Plenums presentasjon

- Avslutning ved Victoria Tobiassen, Jan Hagenes og Tove Johanna Fagertun

 

Fillip Digre innleder med noen ord om frivillighet og omfanget.

Bodø kommune er nettopp kommet ut med den første Frivillighetsplan 2015 -2018,

en begynnelse på noe som vi håper skal legge grunnlag for en frivillighetspolitikk som skal bidra til å styrke lokalsamfunnet og samfunnet i sin helhet.

 

Spørsmålstillinger:

1.      Hva vil vi ha tilbake for å gjøre frivillig arbeid?

Opplevelsen av å bety noe for andre og være viktig i samfunnet. ”That feeling!”

Ønsker konkret å få tilgang til konserter, fri inngang etc.   Å bli sett og verdsatt! Ønsker å utvikle nettverket og treffe andre mennesker. Frivilligheten skal gi meg en identitet, og fortelle noe om mine verdier og hvem jeg er. Frivilligheten skal fylle hverdagen min med noe som er meningsfylt! Det skal være lærerikt, gi meg kunnskap og kanskje noe på min CV. Frivillighet skal ikke medføre kostnader for den enkelte.

 

2.      Hvor kan unge og eldre samarbeide om frivillig arbeid?

Tusenhjemmet ønsker å få til et generasjonssenter, hvor unge og eldre kan utvide det samarbeide som allerede finnes. Her er det I-pad kurs, Mobil og datahjelp og Dialogkafe.

Det bør tas høyde for et generasjonsperspektiv i all utviklingsarbeid i kommunen.

Gruppen påpeker at det er frivillig sektor som skal stå i sentrum. Generasjonssam-   arbeidet, og alle de positive, ringvirkningene tilføres som en ekstra gevinst til samfunnet.  Gruppen lister opp følgende møteplasser for samarbeid:

 

 

                                                                 Side 2

Tusenhjemmet, Stormen, 4H-gården, MOAS, Sølvsuper, Grand Idrettslag, Tverlandet Bo- og Servicesenter, SFO/Leksehjelp, Facebook, Frivillighetsportal, 200-års jubileum.Unge og eldre kan samarbeide på flere arenaer og på flere områder. Det er ikke tilstrekkelig å ha møteplasser for generasjonssamarbeid, aktivitetene må være organisert og interessante for både unge og eldre. De unge må oppleve eierskap og medbestemmelse i samarbeidet. Det må være respekt og gjensidighet mellom generasjonene. Det finnes allerede samarbeid mellom kommunale institusjoner og skoleverket. Tverlandet Bo- og servicesenter har felles kafe’ med Tverlandet Ungdomsskole.

 

3.      Hvordan rekruttere unge og eldre til frivillig arbeid?

Bruk skolen og sosiale medier for å nå de unge. Vi må finne noen felles møteplasser som Tusenhjemmet. Eldre går mye på kafe’! Bruk kafe’, foreninger og sosiale medier for å treffe pensjonister. Å rekruttere eldre til frivillig arbeid må gjennomføres med et samfunns og kompetanseperspektiv.  Pensjonister har masse kompetanse fra et langt yrkesliv.  Mange har høy utdanning og mye fagkompetanse. For å rekruttere unge og eldre, må det være arbeid og oppdrag som er interessant og inspirerende. Sakene må være aktuelle, det må være sosialt og uformelt. Enklere å rekruttere der det er ”Kjendiser” i systemet!

 

4. Hva kan gjøres konkret?

Arrangere regelmessige aktivitetskvelder.

-Leie Tusenhjemmet

-Catering

-Media, AN.no, facebook, plakater/flyers, ”Spre ordet!”

-Musikk

En generasjonskveld kan inneholde dans, spill, allsang, sjakk, film og debatt. Her er det mulig å invitere Bodø Danseklubb, Bodø folkedanslag, Street jazz, Musikk, dans og drama, Bodø Brettspillklubb og flere.  Work-shop! 

 

Dialogkafeen avslutter med noen ord fra Jan Hagenes, leder i ressursgruppen. Han viser til  viktighet av denne type dialog, og takker Ungdomsrådet for godt samarbeid over flere år.

Tove Johanna Fagertun orienterer kort om prosjektet ”Generasjonssenter – fremtidens kultursenter for eldre?” Tusenhjemmet er innvilget 800.000,- fra helsedirektoratet, og prosjektet skal starte etter fellesferie. Representanter fra ungdomsrådet skal sitte i prosjektorganisasjonen. Dette prosjektet er et viktig prosjekt, først for å få prøve ut våre erfaringer og ideer, og for å kunne løfte Tusenhjemmet inn i ny tid, med store endringer i samfunnet vårt.

 

Vi takker alle for en god dialog!        (Referent ToveJ. Fagertun)

 

Rapport sendes til alle politiske parti og alle representerte! Den ligger på vår hjemmeside

www.tusenhjemmet.com