Dialogkafé - Generasjonskafé

Dette er et samarbeid mellom Tusenhjemmet og Bodø Ungdomsråd.
Det arrangeres dialogkafè 2 ganger per år - vår og høst.
Vi inviterer deltakere slik at vi får en bredest mulig sammensetning.

Vårens arrangement tar ungdommene ansvar for og høsten legges til
ressursgruppen i Tusenhjemmet.

Hovedmålsettingen er "Hvordan kan vi bygge bruer mellom generasjonene?"
Imidlertid er det diskusjoner og samtaler i flere grupper med ulike,
aktuelle tema. Det som kommer frem i gruppene presenteres i plenum.
Det er 2 innledere til hver kafè, en eldre og en yngre representant.

Det serveres litt enkel mat og arrangementet varer i ca. 3 timer.

Hvis det er spørsmål til arrangementet så ta kontakt.
Telefon 755 25 966 - 934 69 990 / 907 72 190

Våren 2013 -

Våren 2012  -  Høsten 2012  -   Høsten 2011